Apotheek Elsenborgh

Praktische informatie

Hoe lang is een voorschrift geldig?

Een voorschrift is 3 maanden geldig bij medicijnen met terugbetaling. Zonder terugbetaling geldt dit een jaar. Als er medicijnen op het voorschrift staan, die u nog niet nodig heeft, kunnen we deze uitstellen, maar blijft deze datum gelden.

Attest voor terugbetaling

Sommige geneesmiddelen vereisen een attest voor terugbetaling van de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Uw specialist of arts stelt een aanvraag op die u moet indienen bij de mutualiteit. Tegenwoordig kan dit ook elektronisch gebeuren. Als u dan thuis uw toelating van de mutualiteit toekrijgt, kan u met het voorschrift en deze toelating uw medicijn komen ophalen in de apotheek.

Bijkomende verzekering

Als u kan genieten van een bijkomende verzekering of een hospitalisatieverzekering kan je dit best altijd even vermelden in de apotheek of de brief meebrengen die u heeft ontvangen van deze verzekering, die we dan kunnen inscannen. U ontvangt van ons een document met detail van uw aankopen dat je kan indienen. Heeft u een brief om te scannen, dan gaat dit rechtstreeks naar de verzekeraar, maar u ontvangt eveneens van ons een duplicaat.

Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een financiƫle beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

Vervallen medicatie

U kan uw vervallen geneesmiddelen binnenbrengen in onze apotheek. De verpakking en bijsluiter verwijdert u thuis, lege flessen mogen in de glascontainer. Gebruikte naalden en spuiten brengt u in een gesloten container of PET-fles naar het containerpark. Dit mogen wij niet aanvaarden omwille van het prikgevaar voor de mensen die deze ophalen.